В режимі коагуляція використовують імпульсний струм з високою напругою. Спостерігають сплеск електричної активності з наступним поступовим загасанням синусоїдальної хвилі. Потік включають тільки протягом 6% часу. У паузах між сплесками тканини остигають. Нагрівання тканин відбувається не так швидко, як при різанні. Короткий сплеск високої напруги приводить до деваскуляризації тканини, але не випарюванню, як у випадку різання. Під час паузи відбувається висушування клітин. До моменту наступного електричного сплеску "сухі клітини" мають збільшений опір, що приводить до більшого розсіювання теплоти й подальшому, більш глибокому висушуванню тканини. Це забезпечує мінімальне розсічення з максимальним проникненням енергії в глибину тканин, денатурацією білка й утворенням тромбів у судинах. У міру висушування тканини її опір зростає доти, поки струм практично не припиниться. Подальша коагуляція виявляється неефективною. На відміну від різання, цього ефекту досягають при безпосередньому торканні електродом тканин. Ділянка поразки невелика по площі, але значна по глибині. При монополярному режимі коагуляції електричний струм проходить через все тіло людини - від активного електрода хірурга до пасивного електрода пацієнта.